Professionele en betrokken kraamzorg

met een persoonlijke inslag !

Vergoeding

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heb je de vrije keuze voor kraamzorg.
De mogelijkheid te kiezen voor je eigen kraamverzorgende, vergoed door je
zorgverzekering!

In het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) is vastgelegd dat iedere kraamvrouw recht heeft op 24 uur kraamzorg.

Na indicatie wordt zorg op maat geleverd. Bij borstvoeding kunnen de uren worden uitgebreid tot 49 uur kraamzorg
en bij flesvoeding tot 45 uur kraamzorg.
De verloskundige zal indien nodig, kunnen tekenen voor extra dagen en uren tijdens
de kraamweek. Je krijgt dus de hoeveelheid zorg die nodig is.

Voor ieder uur kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd.

Deze bijdrage is bij iedere leverancier van kraamzorg gelijk. Deze bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Er zijn verzekeraars die deze eigen bijdrage vergoeden. Dit is geheel afhankelijk van
de verzekering, die is afgesloten. Een aanvullende verzekering geeft meestal recht
op volledige vergoeding.

Het is belangrijk om de polis goed door te lezen of contact op te nemen met je
zorgverzekeraar.


Bij de zorgverzekeraar kun je aangeven dat je zorg ontvangt van Newborn Care kraamzorg,
lid van de Coƶperatie Kraamzorggroep (AGB-code 33-006333).